Да се изчисли резистора на светодиод-лед осветление

Никога не свързвайте светодиодите директно към батерията или за източника на захранване, защото може да изгори почти мигновено. Светодиодите трябва да имат ограничителен резистор. За бързо тестване, един резистор от 1kΩ пасва на повечето светодиоди, ако напрежението е 12V или